Çalışmaları

Bu güne kadar yapmış olduğu çalışmaları şöyle özetlenebilir:

A. YAYINLAMIŞ OLDUĞU KİTAPLAR:
1. Âşık İsmetî ile Kapı Güzeli Hikâyesi, Sivas 1989, 89 sayfa.
2. Âşık Talibî Kılıç Hayatı ve Şiirleri, Sivas 1990, 110 sayfa.
3. Âşık Ali Dayı Hayatı ve Şiirleri, Sivas 1992, 140 sayfa.
4. Âşık Feryadî, (Kutlu Özen’le birlikte), Sivas 1996, 320 sayfa.
5. Hayat Çemberi, Şükrü Toprak, (yayına hazırlayanlar arasında), Sivas Nisan 2002, 88 sayfa
6. Sivas’ta İlbeyli Türkmenleri Cilt 1, Sivas 2002, 557 sayfa.
7. Sivas’ta İlbeyli Türkmenleri Cilt 2, Sivas 2002, 418 sayfa + 96 sayfa renkli resim.
8. Hayatı ve Şiirleriyle Halk Şairi Ömerî, Sivas 2005, 180 sayfa.
9. Sivas’ta Kültürel Mirası Koruma Çalışmaları, (yayına hazırlayanlar arasında), Sivas Aralık 2005, 60 sayfa.
10. Hayatı ve Şiirleriyle Halk Şairi Kadir Baba, Sivas 2008, 96 sayfa.
11. Gürün Kültür Envanteri (yayına hazırlayanlar arasında), Sivas 2009, 200 sayfa.
12. Sivas Kültür Envanteri 1. Cilt Merkez İlçe, (yayına hazırlayanlar arasında), Sivas 2011, 600 sayfa.
13. Sivas Kültür Envanteri 2. Cilt İlçeler, (yayına hazırlayanlar arasında), Sivas 2011, 550 sayfa.
14. Sivas Halk Şairleri Bayramı Tıpkıbasım, (Tıpkıbasımı Hazırlayan), Sivas 2017, 22 sayfa.

B. MAKALELERİ:
1. “Sivas Karalar Köyü Tekerlemeleri, Bilmeceleri, Manileri ve Duaları”,Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1, Ankara 1986, s. 247-278.
2. “Âşık Şükranî”, Sivas Elleri, Yıl: 1, Sayı: 3, Sivas 1987, s. 10-12.
3. “Küller Altında Kalmış Bir şair, Kangallı Mehmet Recaî Efendi”, Sivas Kültür Sanat” (Sivas Belediye Konservatuarı Yayını), Yıl: 1, Sayı: 2, Sivas-Kasım 1987, s. 6-9.
4. “Âşık Ali Dayı”, Sivas Elleri, Yıl: 3, Sayı: 4, Sivas-Mayıs 1988, s. 16-18.
5. “Âşık Talip Kılıç”, Sivas Elleri, Yıl: 4, Sayı: 5, Sivas-Mayıs 1989, s. 21-23.
6. “Âşık Sefil Selimî”, Birlik, Yıl: 1, Sayı: 8, Sivas-Ağustos 1989, s. 3.
7. “Aşık Sefil Selimî”, Sivas Elleri, Yıl: 5, Sayı: 6, Sivas-Mayıs 1990, s. 13-15.
8. “Âşık Hitabî”, Sivas Elleri, Sayı: 7, Sivas-1991, s. 25-27.
9. “Aşık Hacı Ozan (Gafilî)” , Sivas Elleri, Sayı: 8, Sivas 1992, s. 17-19.
10. “Suzî Divanı’nda Maniler”, Kızılırmak, Yıl: 1, Sayı: 2, Sivas-Şubat 1992, s. 12-13.
11. “Sivas’ta Basılmış Bazı Kitaplardan Seçmeler”, Yedi İklim, Cilt: 9, Sayı: 66, İstanbul-Eylül 1995, s. 111-115.
12. “Sivas İlbeyli Yöresinden Derlenen Atasözleri”, Revak 97, (Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yay.) Sivas-Aralık 1996, s. 48-54.
13. “Sivas İlbeyli Yöresinden Derlenen Efsaneler”, Revak 98, (Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yay.) Sivas-Aralık 1998, s. 46-59
14. “Celal Oğlan Türküsü ve Bu Türkünün Doğuş Hikâyesi”, Revak 99, (Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yay.) Sivas-Aralık 1999, s. 35-48.
15. “Sivas İlbeyli Yöresinden Derlenen Bilmeceler”, Revak 2000-2001, (Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yay.) Sivas-2001, s. 91-107.
16. “Sivas İlbeyli Yöresinde İmece”, Revak 2002, (Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yay.) Sivas-2002, s. 145-151.
17. “Sivas’ta Ahilik Teşkilatı (1)”, Sivas Ufuk, Yıl: 1, Sayı: 1, Sivas-Haziran 2003, s.12-15.
18. “Saatçi Hüsnü Emmi”, Hayat Ağacı, 1/ 62–68, Sivas 2005
19. “Sivas’ta Destan Söyleme Geleneği”, Hayat Ağacı, 2/ 88–93, Sivas 2005
20. “Sivas Halk Kültürü”, Hayat Ağacı, 3/ 114–121, Sivas 2005
21. “Sivas Sanat Okulu’nun Haşarı Çocukları”, Hayat Ağacı, 4/ 82–86, 2005
22. “Sivas Kongresi Evrakı-Dört Yıl Süren Bir Koşuşturmanın Hikâyesi”, Hayat Ağacı, 14/ 4–11, Sivas 2009
23. “Asırlardır Sivaslılara Gıda Olan Doğal Bitkiler, Tabiatın Sofrasından Damaklarımıza Yansıyan Tatlar”, Hayat Ağacı, 17/ 94-103, Sivas 2012
24. “Sivas İlbeyli Yöresi Kirkitli Dokumaları”, Hayat Ağacı, 25/ 42-50, Sivas 2014
25. “Öpöz Bir Sivas Halk Hikâyesi Sürmeli Bey”, Hayat Ağacı, 26/ 104-109, Sivas 2014
26. “Sivaslı Bir Halk Şairi: Hitabî”, Akra (Kültür Sanat Edebiyat ve Eğitim Bilimleri Dergisi, Tuzla Belediyesi Kültür Yayınları), Yıl: 5, Sayı: 12, İstanbul, Mayıs 2017, s. 219-227

C. BİLDİRİLERİ:
1. “Sivas 1000 Temel Eser Projesi”, Kültürümüzde Kitap Sempozyumu, Sivas, 04-06 Mayıs 2007
2. “Cumhuriyet Döneminde Sivas’ta Halk Kültürü Çalışmaları, Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu, Sivas, 27-30 Ekim 2008
3. “Gürün İlçesinin Turizm Potansiyeli ve Bu Potansiyelin Turizmde Değerlendirilmesine Yönelik Öneriler, Gürün Sempozyumu, Gürün, 24-25 Eylül 2011
4. “Türkülerimizde Kıyafet, Takı ve aksesuar Tasvirleri, Kültürümüzde Türkü Sempozyumu, Sivas, 22-25 Ekim 2011
5. “Vehbi Cem Aşkun’unun Yayla Dergisi’ndeki Yazı ve Şiirleri”, Ölümünün 37. Yılında Halkbilimci Vehbi Cem Aşkun Sempozyumu, Sivas, 24-25 Mayıs 2016
6. “Sivas İlbeyli Yöresinde Halk Hekimliği Uygulamaları”, Sivas Dârüşşifâsı’nın 800. Yılı Anısına XIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Sivas, 18-21 Ekim 2017
7. “Sivas ve Çevresinde Değirmen Kültürü”, 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu, 20-23 Kasım 2017

D. EDİTÖRLÜK YAPTIĞI YAYINLAR:
1. Gürün Kültür Envanteri, Sivas 2009
2. Fahîmî-Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı, Prof. Dr. İsmet ÇETİN, Sivas 2010
3. Sivas Vilâyet Meclisi Kararları 1911-1912, Prof. Dr. Ömer DEMİREL, Sivas 2010
4. Sivas Bilmeceleri, Murat TÜRKYILMAZ, Sivas 2010
5. Sosyo-Kültürel Açıdan Koyulhisar, Dursun KARACA, Sivas 2010
6. Sivas Yöresinde Geleneksel Bayramlar ve Toplu Törenler, Kutlu ÖZEN, Sivas 2010
7. Divriği’de Osmanlı Camii ve Çeşmeleri, Prof. Dr. Mustafa DENKTAŞ, Sivas 2010
8. Sivas Kültür Envanteri 1. Cilt, Sivas 2012
9. Sivas Kültür Envanteri 2. Cilt, Sivas 2012
10. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 1. Cilt , Sivas 2013
11. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 2. Cilt, Sivas 2013
12. Kültürümüzde Türkü Sempozyumu Bildirileri 22-25 Ekim 2011, 3. Cilt , Sivas 2013
13. Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 2013, 1. Cilt, Sivas 2015
14. Ölümünün 50. Yılında Muzaffer Sarısözen Sempozyumu Bildirileri 18-20 Kasım 2013, 2. Cilt, Sivas 2015
15. Masal Babası Eflatun Cem Güney Sempozyumu Bildirileri 06-07 Haziran 2014, 1. Cilt, Sivas 2015
16. Masal Babası Eflatun Cem Güney Sempozyumu Bildirileri 06-07 Haziran 2014, 2. Cilt , Sivas 2015
17. Sivas Sikkeleri, Koray Gürleyük, Sivas 2017
18. Sivas Düğün Adetleri ve Düğün Giyimleri, Sabiha Aker, Sivas 2017
19. Sivas Türküleri ve Oyun Havaları, 1. Cilt, İhsan Öztürk, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, Ahmet Turan Şan, Uğur Kaya, Sivas 2017
20. Sivas Türküleri ve Oyun Havaları, 2. Cilt, İhsan Öztürk, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, Ahmet Turan Şan, Uğur Kaya, Sivas 2017
21. Sivas Türküleri ve Oyun Havaları, 3. Cilt, İhsan Öztürk, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş, Ahmet Turan Şan, Uğur Kaya, Sivas 2017

E. KONFERANSLARI, KATILDIĞI PANELLER:
1. “Sivas’ın Kültür ve Turizm Zenginlikleri”, 24.05.2008 (Konferans, konuşmacı, Düzenleyen: Sivas Platformu, Şişli Belediyesi Toplantı Salonu/ İstanbul)
2.“Kültür ve Turizm Alanında Gürün’ün Potansiyeli”, 31.07.2010, (Panel, panelist, Gürün 11. Kültür ve Sanat Festivali Etkinlikleri, Gürün/ Sivas)
3. “Sivas’ın Kültür Zenginlikleri ve Turizm Potansiyeli, 26.03.2011, (Konferans, konuşmacı, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Müdürlüğü, Profesyonel Turist Rehberliği Eğitimi Konferansları, Sivas Öğretmenevi Salonu/ Sivas
4. “Sivas Denilince”, 01.12.2015 (Söyleşi, konuşmacı, Güzel Sanatlar Lisesi Toplantı Salonu, Sivas)
5. “Fethi Gemuhluoğlu’nu Anma Programı”, 17.12.2015 (Panel, panelist, Şems-i Sivasî İl Halk Kütüphanesi, Sivas)
6. “Kudüs Gezisi İzlenimleri”, 2016, (Söyleşi, konuşmacı, Cumhuriyet Üniversitesi, Merkezi Anfi, Sivas)
7. “Geçmişten Günümüze Sivas’ta Turizm”, 20.04.2017 (Panel, panelist, Cumhuriyet Üniversitesi, Merkezi Anfi, Sivas)

F. KATILDIĞI YURTDIŞI ETKİNLİKLER:
1. 17-27 Mart 2006, Kazakistan/ “Sivas Kültür, Sanat ve Tanıtım Haftası”, Türkistan Şehri
2. 15-17 Mart 2010, Fransa/ “Cennetin Kapıları, Divriği Ulu Cami Fotoğrafları Sergisi”, Paris
3. 26-29 Kasım 2010, Türkmenistan/ “Türkmen Ressamların Fırçasından Türkiye Resim Sergisi”, Aşkabat
4. 06-10 Kasım 2011, İngiltere/ “World Travel Market WTM Turizm Fuarı”, Londra
5. 4-7 Mayıs 2015, Dubai Seyahat Fuarı

G. KÜLTÜREL ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI ALDIĞI ÖDÜLLER:
1. 2002 Türk Kültürüne Hizmet Ödülü” (Folklor Araştırmaları Kurumu/ Ankara)
2. 25 Nisan 2011 “Sivas Kültürüne Hizmet Ödülü” (Sivaslılar Yardımlaşma Vakfı/ İstanbul)