SİVAS İLBEYLİ YÖRESİ KİRKİTLİ DOKUMALARI

İlbeyli yöresi, Sivas şehir merkezi ile Şarkışla arasında 42 köyden meydana gelen otantik bir muhittir. Köylerin tamamında İlbeyli Türkmenleri yaşar. Anadolu Türk/Türkmen kültürünü uzun yıllar yaşatmayı başarmış olan bu yöremiz ne yazık ki teknolojik gelişmenin oluşturduğu kültür erozyonundan etkilenerek köklü kültürünü ağır ağır terk etmektedir.
Bir halk kültürü deryası olan yöre, dokumalarıyla da ön plana çıkmıştır. 1319 (1903) tarihli Sivas Salnamesinde, Rişvan kilimleri, Kürt perdelikleri, Muşebekli kilimler, yanında İlbeyli kilimlerine de geniş yer verilmiştir.

Kökboyanın ustaca hazırlandığı, renklerin büyük bir ahenkle bir araya getirildiği ve mahir ellerin zarif nakışlar vurduğu yörede dokumacılık kapsamlı bir konudur. Biz bu konuya 2. baskısını hazırlamakta olduğumuz Sivas’ta İlbeyli Türkmenleri adlı kitabımızın 3. cildinde geniş yer verdik. Bu kısa yazımızda ise yörenin kirkitli dokumaları hakkında özet bilgiler vermekle yetineceğiz.
Konuyu yalın bir şekilde işlemek amacıyla, yöre dokumalarını alfabetik sıraya göre tasnif edip açıklamak ve aynı başlık altında ilgili fotoğrafları sunmak yolunu seçiyoruz. Yazımızda yer alan fotoğraflar özel arşivimizden ve Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arşivinden alınmıştır. Başta Bekir Güzeldağ olmak üzere Müdürlük arşivinde yer alan fotoğrafları çeken tüm görevlilere teşekkür ediyoruz.

Yörede uzun yıllar devam eden derleme çalışmalarımız sonucunda tespit edebildiğimiz dokuma ürünleri aşağıda sıralanmıştır. Şimdi onları fotoğraflar eşliğinde ele alalım.

TÜMÜNÜ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ