SİVAS HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI PROJESİ DEVAM EDERKEN

Kadir Pürlü

Yürekleri Saran Heyecan
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 31 Ocak 2005 Pazartesi günü Sivas’ın tüm yerleşim yerlerini kapsayan Halk Kültürü Araştırmaları ve Köy Envanteri Hazırlama çalışmaları büyük bir heyecanla başlatıldı. Bu heyecan, 5 Kasım 1931 tarihinde Sivas’ta ilk Âşıkları Bayramını gerçekleştiren merhum Ahmet Kutsi Tecer’in heyecanını andırıyordu.
Sivas Kültürünü derlemek için bu yola bir ömür harcamış, Eflatun Cem Güney, Vehbi Cem Aşkun, Muzaffer Sarısözen, Sedat Veyis Örnek ve İbrahim Aslanoğlu nasıl bir heyecanla çalışmışlarsa benzeri duygular içinde Halk Kültürü Araştırma Ekibimiz karlarla kaplı tepeleri aşarak Çallı Köyü’ne ulaştı. Şoföründen kameramanına, araştırmacısından sekreterine kadar herkes büyük bir heyecan içerisindeydi. Yürekler Türk Kültürünü derlemek, bilinmeyen değerleri gün ışığına çıkarmak için atıyordu.
Derlenen malzemeleri değerlendirmek üzere aynı günün akşamı Sivas’ta toplandık. Video kasetine kaydedilen türküleri dinlerken ve halay görüntülerini seyrederken birbirimizi kucaklayıp öyle bir tebrik etmemiz vardı ki, bu mutluluğu kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Derlediğimiz ürünlerin zenginliği ve kalitesi o akşam çalışma azmimizi daha da güçlendirdi ve Anadolu’da kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu düşüncesini de aklımızdan silip attı. Anladık ki, Anadolu Türk Kültürü kendisini derleyecek araştırmacıları hasretle bekliyordu.
Halk Kültürü Araştırmalarının ciddi ve kapsamlı olarak başlatıldığı 31 Ocak 2005 tarihi, Sivas Kültür tarihine önemli bir gün olarak geçecektir diye düşünüyoruz.

Sivas Halk Kültürüyle İlgili Günümüze Kadar Yapılan Çalışmalar
Sivas Halk Kültürünü derlemek amacıyla geçmişte önemli çalışmalar yapılmıştır. Bunları tarih sırasına göre şöyle özetleyebiliriz:
1. Ünlü masal babası Merhum Eflatun Cem Güney (1896-1981) 1927 yılında Sivas’tan çok sayıda masal derledi. 1928 yılında Sivas’ta çıkan Duygu Düşünce dergisinde Âşık Ruhsatî’yi tanıttı. Aynı yıl İstanbul’da yayınlanan Halk Bilgisi Haberleri Mecmuası’da Ruhsatî’nin koşmalarını yayınladı. Böylece, Türk Masallarının dünyaya yayılmasında Sivas’ta derlenen masalların büyük etkisi oldu.
2. Sivas Lisesi Edebiyat Öğretmeni ve daha sonra Milli Eğitim Müdürü olan Merhum Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967) tarafından 5 Kasım 1931 tarihinde Sivas’ta “Sivas Halk Şairleri Bayramı” düzenledi ve bu etkinliğe katılan şairleri 1932’de yayınladığı broşürle tanıttı. Bu bayram aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde ilk olarak düzenlenen Halk Şairleri bayramıdır. Bilindiği gibi Âşık Veysel bu bayramda keşfedilmiştir. Böylece Âşıklık Geleneğine ait ilk önemli meşale Sivas’ta yanmış oldu.
3. 24 Şubat 1933’te açılan Sivas Halkevi, yayınladığı kitaplar ve dergilerle Sivas Halk Kültürüne önemli katkılarda bulundu. Şarkışlalı Serdarî (Kadri Özyalçın-Kemal Gürpınar-1938), Deliktaşlı Ruhsati 2. Cilt (Kadri Özyalçın-Kemal Gürpınar-1938), Deliktaşlı Münhacı Hayatı ve Eserleri (Kemal Gürpınar-1939), Sivas Folkloru Cilt: 1 (V. Cem Aşkun-1940 ), Sivas Folkloru Cilt: 2 (V. Cem Aşkun-1941) , Emrah Seçme Şiirler ve Selvican Hikâyesi (V. Cem Aşkun-1942), Dünden Bugüne Sivas (Feyzi Kutlu Kalkancı-1942), Yayladan Sesler-Vatanî Şiirler (V. Cem Aşkun-1943), Darendeli Remzi (Kadri Özyalçın), gibi önemli kitaplar yayınlayan Sivas Halkevi ayrıca Ortayayla-4 Eylül dergilerini de çıkardı.
4. Hemşehrimiz, ünlü Türk Halk Müziği Uzmanı Muzaffer Sarısözen (1899-1963) 1937-1950 yılları arasında Sivas Türküleri ve Halayları da dahil olmak üzere yurt çapında yapılan derlemelere katıldı ve yaklaşık 10.000 türkü derledi. Böylece Sivas Türküleri ve Halayları hakkında ilk ciddi çalışmalar yapılmış oldu. Türkiye’de türkünün yayılmasında ve bütün yurt çapında sevilmesinde büyük hizmetleri olan Muzaffer Sarısözen’le ne kadar gurur duysak azdır. (19 )
5. Ünlü folklorcu, Sivas Ortaokulu Türkçe Öğretmeni, hemşehrimiz merhum Vehbi Cem Aşkun (1909-1979) tarafından 1938-1950 yılları arasında Sivas il merkezi Halk Kültürüyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıldı. Sivas Folkloru Cilt:1 (1940), Sivas Folkloru Cilt:2 (1941), Sivas Şairleri (1948), gibi önemli kitapların yanı sıra 1936-1942 yılları arasında ilk 16 sayıya kadar Ortayayla, 17. sayıyla birlikte 4 Eylül adıyla yayınlanan tamamı 51 sayı dergilerin çıkarılmasında büyük katkıları oldu. Ayrıca, 45 sayı Yayla Dergisini çıkardı. Bu dergilerde Sivas Kültürüyle ilgili önemli yazılar kaleme alan Aşkun 30’a yakın kitap yayınlamıştır.
6. İlk Sayısı Şubat 1951’de çıkan ve 6 sayı çıktığı belli olan Sivas adlı dergide Vehbi Cem Aşkun, Kâşif Eren ve Kadri Erdil tarafından Sivas Halk Kültürüyle ilgili önemli makaleler yayınlanmıştır.
7. İlk sayısı Şubat 1961’de son sayısı (71. sayı) Ocak 1967 yayınlanan Su Dergisinin çeşitli sayılarında özellikle Sivas Halk Şairleriyle ilgili önemli makaleler mevcuttur.
8. Hemşehrimiz merhum Prof. Dr. Sedat Veyis Örnek (1927-1980) tarafından Sivas Halk Kültürüyle ilgili çok önemli çalışmalar yapılmıştır. Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki (Ankara-1981) adlı eseri önemli kaynak kitaplardandır.
9. 30 Ekim 1964 tarihinde 2. kez Sivas Halk Şairleri Bayramı General Fuat Doğu’nun destekleriyle yapıldı. Gündüz bölümü Tugay Sinema Salonunda, gece bölümü ise, Sivas Orduevinde gerçekleştirilen bayrama Dertli Haydar, Âşık Seyit Türk, Âşık Ali Akış, Âşık Cehdî (Veysel Cehdî Kut), Âşık İzzeti (Ali İzzet Özkan), Âşık Feryadî Çığıran, Âşık Ali Tozkoparan, Âşık Derdimend (Fatma Oflaz), Âşık Veysel ve Âşık Hamit Şeker katıldılar. Böylece Türkiye’nin 2. Halk Şairleri Bayramı da Sivas’ta yapılmış oldu ve Âşıklık Geleneği 2. kez Sivas’ta gündeme geldi.
10. Merhum İbrahim Aslanoğlu (1920-1995) 1970’li yıllarda gösterdiği inanılmaz çaba ile Sivas’ta Halk Kültürü çalışmalarına büyük bir ivme kazandırmıştır. İbrahim Aslanoğlu, çıkardığı Sivas Folkloru (Şubat 1973-Temmuz 1979 tarihleri arasında 78 sayı yayınlanmıştır) ve Türk Folkloru (Ağustos 1979-1987 yılları arasında 96 sayı yayınlanmıştır) adlı dergilerle sadece Sivas değil Türk Halk Kültürüne de çok önemli hizmetlerde bulunmuş ve bu dergiler bir çok yazar için bir okul olmuştur. Yüzlerce makalesi ve Her Yönden Sivas (1979), Divriği Şairleri (1961), Cıvıltılar (191962), Aşık Veysel (1964, 1967), Seyit Türk (1967), Sivas Halk Şairleri Bayramı (1965), Külhaşzâde Rahmi (1967), Kul Himmet Üstadım (1976), Yalınkat-Sefil Selimi (1978), Pir Sultan Abdallar (1984), Âşık Veli (1984), Söz Mülkünün Sultanları (1985), gibi değerli eserleriyle Sivaslıların ve sevenlerinin gönüllerinde taht kurmuştur.
11. İlk sayısı Mayıs 1987’de, 4. sayısı ise Temmuz 1989’da yayınlanan ve Sivas Belediye Konservatuarı yayını olan Sivas Kültür-Sanat Dergisinde Sivas Halk Kültürüyle ilgili Müjgân Üçer, Kutlu Özen, Haluk Çağdaş, Doğan Kaya, Ali Şahin, İsmet Çetin, İlhami Baştürk ve öteki yazarların önemli makaleleri mevcuttur.
12. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü yayını olan ve İlk Sayısı 1990 yılında çıkan Revak Dergisi 2003 yılına kadar 13 sayı çıkmıştır. Bu dergide de Sivas Halk Kültürüyle ilgili çok değerli makaleler mevcuttur.
13. Sivas’ta 1992-1993 yılları arasında 12 sayı çıkan Kızılırmak Dergisinin bazı sayılarında da Halk Kültürüyle ilgili güzel makaleler bulunmaktadır.
14. İlk sayısı Ocak-Mart 1997 tarihli olan ve 2003 yılına kadar 7 sayı yayınlanan Sivas Altıncı Şehir Dergisinde de Sivas Halk Kültürüyle ilgili önemli makaleler bulunmaktadır.
15. Sivas Halk Kültürü üzerine ciddi araştırmalar yapmış ve büyük emek sarf etmiş olan isimlerden birisi de Araştırmacı Yazar Kutlu Özen’dir. Yüzlerce makalesinin yanı sıra Güldane (Âşık Feryadi’nin şiirleri, Sivas-1983), Sivas ve Divriği Yöresinde Eski Türk İnançlarına Bağlı Adak Yerleri (Sivas-1996), Abdülvehhab Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları (Necati Demir ile, Sivas-1996), Âşık Feryadî (Kadir Pürlü ile, Sivas 1996), Divriği Evliyaları (Sivas-1997), Âşık Veysel (Sivas-1998) ve Sivas Efsaneleri (Sivas-2001) adlı kitapları yayınlamıştır.
16. Günümüzde, Emekli Eczacı ve Araştırmacı Yazar Müjgân Üçer hanım efendi, ağırlığı şehir merkezi olmak üzere Sivas Halk Kültürüyle ilgili önemli araştırmalar yapmıştır. Çok sayıda makalelerinin yanı sıra Sivas Halk Mutfağı (Sivas-1992), Atalar Sözü Yerde Kalmaz-Sivas’ta Sözlü Gelenek (İstanbul-1998), Divriği’de Mutfak Kültürü (Fatma Pekşen ile, Sivas 2001) adlı kitapları yayınlamıştır.
17. Sivas Halk Kültürünün önemli emektarlarından birisi de Doç. Dr. Doğan Kaya’dır. Yüzlerce makalesinin yanı sıra 30’a yakın kitap yayınlamıştır. Eserlerinden bazıları şunlardır: Âşık İsmeti (1984), Ruhsati’nin Uğru ile Kadı Hikâyesi (1985), Şâirnâmeler (1990), Âşık Ruhsatî Bibliyografyası (1992), Mahmut ile Nigâr Hikâyesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (1993), Âşık Minhacî (1994), Âşık Sefil Selimî-Çobanın Can Pınarı (1996), Âşık Zakirî (1996), Sızırlı Âşık Hasan (1997), Sivas’ta Âşıklık Geleneği (1998), Âşık Ruhsatî (1999), Anonim Halk Şiiri (1999).
18. İsmail Hakkı Acar tarafından yayınlanan Zara Folkloru, ile Zara’da Çorapların Dili (İstanbul 2002) adlı eserler güzel iki derleme örneğidir.
19. Kadir Pürlü tarafından 2002 yılında yayınlanan Sivas’ta İlbeyli Türkmenleri adlı iki cilt kitapta Halk Kültürünün çoğu konularına yer verilmiştir.
20. H. Hüseyin Polat’ın yayınladığı Sivas Ulaş’ta Halk Hekimliği Uygulamaları (Ankara 1995) adlı eser Halk Hekimliği konusunda önemli bir kitaptır.
21. Ömer Karakoç tarafından neşredilen Dünden Bugüne Hafik (İstanbul 1997) adlı eserde de orijinal folklorik malzemelere yer verilmiştir.
22. Uğur Kaya’nın yayınladığı Sivas Halay Ezgileri (Sivas-2000), Şiirleri ve Türküleriyle Âşık Sefil Selimî (Sivas-2001) adlı kitaplar Sivas Halk Müziği alanında yazılmış önemli iki kaynaktır.
23. Mehmet Ali Öz tarafından yayınlanan Bütün Yönleriyle Gürün (İstanbul-1999) ve Bütün Yönleriyle Ulaş İlçesi (Sivas 2002), Gürünlü Şairler (Sivas-2002) adlı eserlerde de bol miktarda folklorik malzemeler mevcuttur.
24. Ergin Doymuş tarafından yayınlanan Her Yönüyle Kangal (Sivas-1999) adlı eser de zengin folklorik bilgiler mevcuttur.
25. Fikri Karaman’ın yayınladığı İpsile, Tozanlı, Doğanşar (Sivas-1990), Sivas Doğanşar Folkloru (İstanbul-1993), Sivas Doğanşar İlçesi ve Köyleri Belgeseli (İstanbul 2000), adlı kitaplarda da folklorik bilgiler mevcuttur.
26. Muhsin Kılıç tarafından hazırlanan Geleneksel Köy Seyirlik Oyunları, Halk Dansları ve Ezgileri ile Sivas (İzmir 2002) adlı eser de Sivas Halk Oyunları konusunda önemli bir kaynaktır.
27. Murat Türkyılmaz tarafından yayınlanan Suşehri Folkloru (2004) adlı eser de itinayla çalışılmış güzel bir Halk Kültürü kitabıdır.
28. İbrahim Yasak tarafından yayınlanan Sivas Yatırları ve Abdülvehhab Gazi Hazretleri (Sivas 2004) adlı eser içeriği itibariyle önemli bir boşluğu doldurmuştur. Sivas İl merkezindeki ziyaret yerleri konusunda okunması gerekli bir kitaptır.
29. Araştırmacı Kadir Üredi’nin Sivas Lisesi, Revak, Hayat Ağacı, gibi Sivas dergilerinde yayınlamış olduğu makaleler son derecede önemlidir. Kadir Üredi şimdiye kadar bir kitap yayınlamamış olmasına rağmen, Sivas İl merkezinin Halk Kültürü konusunda oldukça sağlam bilgilere sahiptir. Sivas Kültürünü araştıranların Kadir Üredi gibi önemli bir kaynak kişiyi değerlendirmemeleri büyük bir eksiklik olacaktır.

Ne yazık ki bu güne kadar yapılan çalışmalar yetersiz kalmıştır
Yukarda görüldüğü gibi Sivas Halk Kültürü konusunda yapılan çalışmalar dağınık ve ferdi faaliyetlerin ötesine geçememiştir. 28.549 km² yüz ölçüme, 16 ilçeye, 1236 köye sahip olan Sivas için yapılan bu araştırmalar son derecede sınırlı ve bütünü kucaklayan bir sisteme bağlı olmaktan uzaktır. Bu gün, Sivas’ın türküleri, halayları, masalları, ninnileri, dokumaları, geleneksel kıyafetleri, ziyaret yerleri, inanışları, halk mutfağı, halk mimarisi, el sanatları, gelenek görenekleri ile daha nice Halk Kültürü konuları yeniden ele alınarak araştırılmayı beklemektedir.

Sivas Kültürünün derlenmesi 4 Eylül Sivas Kongresi kadar önemlidir
4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta toplanan Sivas Kongresi bir milletin kurtulmasına sebep oldu. Abartmadan söylüyoruz ki, Sivas’ta derlenecek olan kültür de bir milletin kültürünün kurtulmasına sebep olacaktır.

Amacımız sistemli bir çalışmayla Sivas Kültürünü gün ışığına çıkarmaktır
Sivas Anadolu’nun ortasında, bağrından doğan ırmaklar gibi her noktasından kültür kaynayan eşsiz bir şehirdir. Ona âşık olanlar boş yere olmamış, ona sırtını dayayanlar rasgele bu tercihi yapmamışlardır. Türküleri, halayları, Halk Şairleri, kilimleri, halıları, yayla çiçeklerini hatırlatan geleneksel kıyafetleri, engin sözlü kültürü, eşsiz yemekleri ve yaşayan bin bir çeşit gelenek görenekleriyle Sivas gerçek bir kültür şehridir. Bu şehrin kültürünün derlenmesiyle Anadolu Türk Kültürüne önemli bir hizmet yapılmış olacaktır. Amacımız, sistemli bir çalışmayla Sivas Halk Kültürünü ortaya çıkarmaktır.

Sivas’ı kök köy mezra mezra tarıyoruz. Hedefimiz tüm Sivas Coğrafyası
Hedefimiz, içinde insan yaşayan tüm yerleşim birimlerine ulaşmaktır. Şüphesiz ki bu proje uzun yıllar fedakârca çalışmayı gerektirmektedir. Bunun farkında olan ekibimiz her sabah karınca sabrıyla Sivas’tan hareket ederek planlanan köye gitmektedir.

Önceliğimiz Türk Halk Müziği Derlemeleri ve Köy Envanteri
Derleme yapılacak alanın genişliği ve 200 kaleme yakın konunun varlığı göz önünde bulundurulursa, çalışmalarda bir öncelik sırasının bulunması kaçınılmazdır. Biz ilk etapta Halk Müziği derlemelerine ağırlık veriyoruz. Çünkü halk müziğimiz yabancı kültürlerin etkisi ve kaynak kişilerin ölümüyle birlikte hızlı bir şekilde bozulup kaybolmaktadır. Bu konuda acilen bir kurtarma çalışması yapılması gerekmektedir. Biz, belirtilen kaygıların etkisiyle araştırma yaptığımız yerleşim birimlerinde öncelikle türkü ve halaylarımızı video kasete kaydederek derliyoruz. Aldığımız bu görüntülerin bizden sonraki nesillerin çok işine yarayacağı konusunda inancımız tamdır. İkinci önceliği ise köy envanterine veriyoruz. Tarihi köy odaları, evler, çeşmeler, halk şairleri, çalgıcılar, zanaatkarlar, ziyaret yerleri (kutsal yerler), coğrafi özellikler, doğal güzellikler, kaynak kişiler, kırsal işletmeler, gibi bir çok bilgi elde edilmiş olduğundan bu envanter bizden sonraki araştırmacıların elinde önemli bir belge olacaktır.

Türkiyenin en mükemmel Halk Kültürü Arşivini Sivas’ta oluşturmak için gayret gösteriyoruz.
Derlemelerimizi ilk günlerde makaralı teyp, mekanik video kamerası ve mekanik fotoğraf makinesi ile yapıyorduk. Bu şekilde elde edilen ürünlerin bilgisayar ortamına aktarılması ve CD’lere kaydedilmesindeki zorlukları görünce artık tüm derlemelerimizde dijital aletlere yöneldik. Araştırmalarımızı, dijital ses kayıt cihazı, dijital fotoğraf makinesi ve dijital kamera ile yapıyoruz.
Çekilen fotoğraflar, alınan görüntüler ve kaydedilen sesler, öncelikle Yerleşim Yeri Tasnifine göre nereden alınmışlarsa o yerleşim birimi dosyalarına kaydediliyor. Daha sonra, Konu Tasnifine göre Bilgi İşlem Merkezimizde ilgili dosyalara aktarılıyor. Bu surette oluşturulan bilgiler CD’lere kaydedilerek Halk Kültürü Arşivimizde 3’er suret saklanıyor.
Çalışmamızın bu safhasında daha çok bir arşiv oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Bir anda bütün malzemeleri değerlendirmek mümkün değildir. Bu konuda bizim yapacaklarımız vardır. Ancak, derlenen malzemelerin değerlendirilmesi görevi daha çok bizden sonraki araştırmacılara düşmektedir. Ezgileri notaya alabilirler, bilgileri yayınlarlar, fotoğrafları yorumlarlar, görüntülerden belgesel hazırlarlar, …

Danışma Kurulumuz ve Araştırma Ekibimiz konusuna hakim kişilerden oluşmaktadır.
Bu çalışmaya başlayabilmek, araştırmaların içerik ve sınırlarını belirlemek için ilk etapta bir Danışma Kuruluna ihtiyacımız vardı. Yapılan görüşmeler ve fikir alışverişinden sonra Danışma Kurulumuz şu kişilerden oluşturuldu:
1. Yrd. Doç. Dr. Doğan Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi.
2. Dr. Berat Demirci, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.
3. Kadir Pürlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü.
4. Kutlu Özen, Araştırmacı, yazar.
5. Müjgân Üçer, Araştırmacı, yazar.
6. İsmail Hakı Acar, Araştırmacı, yazar.
7. Ali Şahin, Araştırmacı, yazar.
8. Rıfat Kaya, Müzik Araştırmacısı.
9. Uğur Kaya, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi.
10. Kadir Üredi, Araştırmacı, yazar.
11. Nurettin Tanrıverdi, Halk Oyunları uzmanı.
12. Ahmet Karababa, Halk Oyunları Öğreticisi.
13. Özcan Keskin, Halk Oyunları Öğreticisi.
14. Nevzat Öztürk, Halk Oyunları Öğreticisi.
15. Turan Polat, Halk Oyunları Öğreticisi.
16. Mehmet Asanakut, Mahalli Müzisyen.
17. Ahmet Ayık, Mahalli Müzisyen.

Danışma Kurulumuz, 2005 yılında Sivas’a bağlı merkez köylerde, ilerleyen yıllarda ise diğer ilçelerde araştırma yapılmasını önerdi. 146 merkez köy programa alınarak 31 Ocak 2005 tarihinde araştırmalara başlandı. Araştırma ekibimiz şu kişilerden oluşturulmuştur:
1. Kadir Pürlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü.
2. Celal Şeker, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Uzmanı.
3. Bekir Güzeldağ, Resim Öğretmeni, Halk Kültürü Araştırmacısı.
4. Ertuğrul Özkanat, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı.
5. İbrahim Kesgin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kalorifercisi (görevlendirmeyle şoför).
6. Adnan Perçin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Bekçisi (görevlendirmeyle şoför).
7. Teyfik Keneş, Mahalli Halk Müziği Sanatçısı.

Ekibimiz şu ana kadar 123 yerleşim biriminde araştırma yapmıştır.

Valiliğimizin Büyük Desteği İle Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz
Bu araştırmaları valiliğimizin maddi ve manevi destekleriyle sürdürüyoruz. Araştırmada kullandığımız Bilgisayarlar, Dijital Fotoğraf Makineleri, Kameralar ve ses kayıt cihazları, büyük bir kültür dostu olan valimiz Dr. Hasan Canpolat’ın destekleriyle, İl Özel İdaresi bütçesinden İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ayrılan ödenekle satın alınmıştır. Ayrıca alan araştırmasında kullandığımız araçların yakıt giderleri yine valiliğimizce karşılanmaktadır. Valiliğimizin Sivas Kültürüne yaptığı bu katkıyı Sivas halkı asla unutmayacaktır.

Bütün Kurumlardan Destek Bekliyoruz
Sivas o kadar geniş bir coğrafyaya sahip ki, birkaç ekiple onun kültürünü araştırmak kısa vadede mümkün değildir. Kişi ve kurumların öncelikle kültür çalışmalarının önemini kavraması ve yapılan araştırmalara yardımcı olması gerekmektedir. Bu topraklarda köklerimizin sonsuza dek kalması ve millet olarak ayakta durmamız için kültürümüze sahip çıkmaktan başka çaremizin olmadığı herkes tarafından bilinmelidir. Üniversitemiz başta olmak üzere, Milli Eğitim, Sağlık, Jandarma, Tarım ve Diyanet teşkilatının, kaymakamlıkların, belediyelerin, muhtarlıkların ve kültüre gönül vermiş tüm kişi ve kuruluşların desteklerini bekliyoruz. Özellikle ezgilerin notaya alınmasında müzik öğretmenlerinin; derlenen bilgilerin değerlendirilmesinde ise Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı öğretmenlerinin gönüllü çalışmalarına ihtiyacımız bulunmaktadır.

Çalışmalarımızın meyvesini almaya başladık
Hedeflediğimiz 1236 köyün sadece 123’ünü yani % 10’unu taramış durumdayız. Ekibimizin 31 Ocak-30 Haziran 2005 tarihleri arasında yaptığı araştırmalar sonuç itibariyle oldukça verimli geçmiş ve aşağıdaki listede görüleceği gibi bu araştırmayla çok önemli bilgiler elde edilmiştir. Daha başlarında olduğumuz bu çalışmanın sonucunu şimdilik şu küçük listeyle vermekle yetiniyoruz:

Araştırma Tarihleri : 31 Ocak 2005-30 Haziran 2005.
Araştırma Yapılan Köy Sayısı :
Araştırma Yapılan Belde Sayısı :
Araştırma Yapılan İlçe Merkezi Sayısı :
Gidilen Yol Miktarı (km) :
Çekilen Resim Adedi:
Eldeki Ses Bandı Adedi:
Eldeki Video Kaseti Adedi:
Derlenen Türkü Adedi:

Proje ne zaman bitecek ve derlenen ürünler nasıl değerlendirilecektir ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir