Bildirileri

Kadir Pürlü’nün bildirileri arasında yer alan “TÜRKÜLERİMİZDE KIYAFET TAKI VE AKSESUAR TASVİRLERİ başlığı altında yayınladığı bildirisinde, Türkülerimiz gönül defterimizdir. Neler yaşadık? Neler gördük? Ne acılar çektik? Neler yiyip içtik? Neler giyindik? Ne haksızlıklar gördük? Ne ihanetlere uğradık? Hepsini nakış nakış işlemişiz türkülerimize. Meğerse bizi yıllarca türküler beklemiş. Kara günlerimizde türkülere tutunmuşuz. Sevincimizi türkülerle paylaşmışız… şeklinde devam eder.

Yine başka bir bildirisinde Kadir Pürlü, “GÜRÜN İLÇESİ’NİN TURİZM POTANSİYELİ ve BU POTANSİYELİN TURİZMDE DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER” başlığı altında, Tarihin bütün dönemlerinde Gürün’ün önemli bir yerleşim yeri olduğunu yazılı kaynaklar bize aktarmıştır. Yapılan yüzey araştırmaları ve arkeolojik sit alanlarından toplanan kalıntılar Gürün’ün İ.Ö. 3500’lü yıllarda iskâna açılmış bir yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Belgelere dayalı kesin bilgi olmamakla birlikte Gürün’ün Hititler dönemindeki “Tegarama” adı verilen yerleşim yeri olduğuna dair iddialar bulunmaktadır. demiştir.

Bildirilerin tümüne ulaşmak için bağlantılara tıklamanız yeterlidir.